Oznamovacia povinnosť osôb, ktoré vykonávajú činnosti podľa § 6, ods. 4 tohto zákona (§ 6, ods. 5, Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy:

Nadradený pojem:
Susedné pojmy: