Obmedzenie prenositeľnosti povolenia a potvrdenia o splnení oznamovacej povinnosti (§ 6, ods. 12, Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy:

Nadradený pojem:
Susedné pojmy: