Práva odberateľa elektriny v domácnosti a odberateľa plynu v domácnosti v oblasti dodávok elektriny a plynu (§ 17, ods. 1, Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy:

Nadradený pojem:
Susedné pojmy: