Všeobecné podmienky kvality v súvislosti s dodávkou elektriny a dodávkou plynu v rámci univerzálnej služby (§ 17, ods. 7, Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy:

Nadradený pojem:
Susedné pojmy: