Pripojenie odberateľa elektriny v domácnosti a odberateľa plynu v domácnosti do sústavy a siete (§ 17, ods. 8, Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy:

Nadradený pojem:
Susedné pojmy: