Zverejnenie cenníku elektriny alebo plynu dodávaných v rámci poskytovania univerzálnej služby (§ 17, ods. 15, Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy:

Nadradený pojem:
Susedné pojmy: