Podmienky bezodplatného poskytovania informácie podľa § 17 odsekov 12 a 14 tohto zákona (§ 17, ods. 25, Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy:

Nadradený pojem:
Susedné pojmy: