Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o zrušení povolenia na činnosť výkupcu elektriny (§ 18a, ods. 7, Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: