Začatie a ukončenie výkonu činnosti dodávateľa poslednej inštancie podľa § 18a tohto zákona (§ 18a, ods. 8, Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: