Doplňujúce povinnosti dodávateľa elektriny v súvislosti s § 34 ods. 2 tohto (§ 34, ods. 3, Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy:

Nadradený pojem:
Susedné pojmy: