Súhlas vlastníka nehnuteľnosti so zriadením odberného elektrického zariadenia alebo elektrickej prípojky (§ 39, ods. 10, Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy:

Nadradený pojem:
Susedné pojmy: