Zákaz zásahu do určeného meradla a obvodov určeného meradla spôsobom, ktorý by bol v rozpore s osobitným predpisom (§ 40, ods. 5, Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: