Analýza ekonomických prínosov vyplývajúcich zo zavedenia rôznych foriem inteligentných meracích systémov (§ 42, ods. 1, Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: