Osobitné povinnosti Úradu pre reguláciu sieťových odvetví v súvislosti s ustanovením § 42, ods. 1 tohto zákona (§ 42, ods. 3, Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: