Ochranné pásmo zaveseného káblového vedenia s napätím od 35 kV do 110 kV vrátane (§ 43, ods. 3, Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy:

Nadradený pojem:
Susedné pojmy: