Taxatívne vymedzenie činností, ktoré sú v ochrannom pásme vonkajšieho podzemného elektrického vedenia a nad týmto vedením zakázané (§ 43, ods. 8, Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy:

Nadradený pojem:
Susedné pojmy: