Platnosť ochranných pásiem na ochranu zariadení na výrobu elektriny výrobcu elektriny (§ 43, ods. 13, Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy:

Nadradený pojem:
Susedné pojmy: