§ 56 Pravidlá týkajúce sa plnenia povinností nezávislého prevádzkovateľa prepravnej siete (Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy:

Nadradený pojem:
Podradené pojmy:
Susedné pojmy: