Právo prevádzkovateľa prepravnej siete na testovanie dopytu trhu v súvislosti s realizáciou príslušnej investície (§ 59, ods. 9, Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy:

Nadradený pojem:
Susedné pojmy: