Nedovolené ozbrojovanie a obchodovanie so zbraňami (§ 294, ods. 1 až 3 a § 295, ods. 1 a 2, Zákon č. 300/2005 Z. z., Trestný zákon)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy:

Nadradený pojem: