Sabotáž (§ 317, ods. 1, Zákon č. 300/2005 Z. z., Trestný zákon)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy:

Nadradený pojem:
Susedné pojmy: