Zhotoviteľ stavby, ktorá je vyjadrením architektonického diela (§ 33)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: