Autor audiovizuálneho diela (§ 83)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: