Autor počítačového programu (§ 89)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: