Účastník konania o udelenie oprávnenia a konania o zmenu oprávnenia (§ 151)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: