Prevádzkovateľ (§ 5, písm. o))

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: