Zástupca prevádzkovateľa (§ 35, ods. 1)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: