Príjemca (§ 5, písm. q))

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: