Podnik (§ 5, písm. u))

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: