Kontrolovaná osoba (§ 90, ods. 6)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: