Vyhláška Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky č. 158/2018 Z. z. o postupe pri posudzovaní vplyvu na ochranu osobných údajov

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: