Nariadenie Vlády SR č. 247/2016 Z. z., ktorým sa ustanovuje systém uplatňovania niektorých právomocí Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: