Sieť a informačný systém (§ 3, písm. b) )

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: