Oznámenie o zaradení služby do zoznamu základných služieb a do registra prevádzkovateľ základných služieb (§ 17, ods. (5))

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: