Obmedzenie používania produktu, procesu, služby alebo tretej strany (§ 27a)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy:

Nadradený pojem:
Podradené pojmy:
Susedné pojmy: