Úhrada nákladov auditu kybernetickej bezpečnosti (§ 29, ods. (6))

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: