Výška pokuty za priestupok(§ 30, ods. (2))

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: