Pokuty za priestupky a príjem do štátneho rozpočtu (§ 30, ods. (5))

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: