Ukladanie pokút za opätovné porušenie povinností(§ 31, ods. (7) )

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy:

Nadradený pojem:
Susedné pojmy: