Pokuty a príjem do štátneho rozpočtu (§ 31, ods. (16) )

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy:

Nadradený pojem:
Susedné pojmy: