Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. augusta 2021 (§ 34a)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy:

Nadradený pojem:
Podradené pojmy:
Susedné pojmy: