Možnosť zabezpečiť plnenie povinnosti podľa § 29 v znení účinnom od 1. augusta 2021 (§ 34a, ods. (2) )

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: